قم، فلکه صدوقی، بالای داروخانه امام رضا، ساختمان خاتم، طبقه سوم
0650755 (0919) - 32902863-4 (025)

زایمان با بی حسی

زایمان با بی حسی زایمان طبیعی بدون درد قرن هاست که بدنیا آوردن نوزادان به دو روش زایمان طبیعی یا سزارین انجام می باشد. اما امروز روش های برای انجام زایمان طبیعی بوجود آمده که در این روش ها، مادران بدون تحمل درد، می توانند نوزاد خود را بدنیا آورند. این روش به زایمان طبیعی […]

read more »
Call Now Button